De uitdaging

De inzet van technologie in de zorg is belangrijk. Dit is 1 van de oplossingen die wordt genoemd om de werkdruk in de zorg te verlagen. Toch worstelen veel organisaties nog met de implementatie van technologie en de adaptie door medewerkers. Daardoor is het nog onduidelijk hoe technologie een bijdrage kan leveren aan een andere manier van werken.

Zo werken we

Samen met de Technologie en Zorg Academie Drenthe (TZA) en het Practoraat Zorg & Technologie voeren we een verkennend onderzoek uit naar implementatie en adaptie van zorgtechnologie. Dit doen we met en voor de betrokken samenwerkingspartners van de TZA (zorginstellingen, onderwijs en overheidsinstellingen). We koppelen de bevindingen terug in de zogeheten Denktank bijeenkomsten. Daar bepalen we gezamenlijk wat de volgende stappen zijn. Ook werken we nauw samen met het Lectoraat Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn van Job van ’t Veer.

Hier staan we

Op dit moment zijn er verkennende gesprekken en is het onderzoek gestart.

Hoe verder?

Vanuit de verkenning maken we een onderzoeksagenda. Deze is leidend voor de activiteiten van de komende jaren. Dit doen we samen met de andere samenwerkingspartners.

Wie werken eraan 

Practoraat Zorg& Technologie, TZA Drenthe (en betrokken samenwerkingspartners)

Dit is het team

Marjolanda Hendriksen / Heike van Zaal

Interesse

Neem gerust contact met ons op. We vertellen je graag meer.

Innovatietrap

Niveau 1. Onderzoek is gestart. 

Greenwise3

Meer -> Welzijn, Zorg & Technologie Innovaties