De uitdaging

In de toekomst hebben steeds meer mensen zorg nodig. Tegelijkertijd hebben we minder mensen beschikbaar om in de zorg te werken. Hoe kunnen we nu en in de toekomst goede kwaliteit zorg leveren met minder mensen?

Zo werken we

Greenwise Campus onderzoekt de mogelijkheden om anders te werken. Zo anders dat we met minder mensen de zorg kunnen verlenen. Daarbij kijken we bijvoorbeeld naar de rol die technologie kan spelen. Dit doen we samen met partners uit onderwijs, overheid, zorg, welzijn en bedrijfsleven.

Hier staan we

We onderzoeken onder meer of regionale samenwerking kan helpen bij het arbeidsmarktvraagstuk. Dit doen we samen met werkveldpartners en het lectoraat Ondernemen Nu van NHL Stenden. We ontwikkelen innovatieve instrumenten en interventies die bijdragen aan de aanpak van het personeelstekort en duurzame personeelsontwikkeling in de zorg. Een voorbeeld hiervan is het al gestarte design-sprint- en hackathon-traject van het Innovatienetwerk Welzijn & Zorg Zuid- en Oost-Drenthe (IWZ).

Hoe verder?

We zoomen steeds verder in op deelproblemen. Samen met de partijen van het IWZ kijken we welk vraagstuk de meeste kans heeft. Daarmee starten we op korte termijn een pilot. Denk hierbij aan het samen werven van zorgpersoneel.

Wie werken eraan?

NHL Stenden, Treant, Tangenborgh, Icare, Tinten, Cosis, Drenthe College en Alfa-College.

Dit is het team

Marjolanda Hendriksen / Djoerd Hiemstra/Alette van Mil

Interesse

Meld je aan via het algemene contactformulier met onderwerp ‘Anders kijken, anders werken, anders organiseren’.

Innovatietrap

Niveau 2. We onderzochten de basis. Nu gaan we formuleren hoe we het kunnen toepassen en wat nog meer onderzoek vraagt. Op dit moment is nog sprake van experimenteren.

Innovatie-1-Zorg-en-welzijn

Meer -> Welzijn, Zorg & Technologie Innovaties