De uitdaging

We zien nu dat heel veel op de markt gebrachte plastics als afval vrijkomen. Een klein deel recyclen we op de mechanische manier, maar dat kan lang niet voor alle afvalplastics. Een groep ondernemers en wetenschappers zocht naar nieuwe manieren om vanuit afvalplastics, maar ook biomassa-afval, zogenaamde groene aromaten te produceren. Dat zijn belangrijke bouwstenen voor de chemische industrie.

Zo werken we

De bedrijven KNN Groep en Syncom (nu Symeres), een bedrijf voor contractonderzoek in de organische chemie, begonnen zo’n tien jaar geleden met BioBTX. De Rijksuniversiteit is vanaf het begin wetenschappelijk partner. BioBTX ontwikkelde het nieuwe proces verder. In 1e instantie ging de aandacht vooral naar biomassa als grondstof. Hiermee maakten ze samen met bedrijven als Cumapol en Teijin in Emmen met hun groene aromaten diverse showcases. Sinds 2019 gaat de aandacht meer naar afvalplastic als grondstof voor de groene aromaten.

Hier staan we

Er staat een proeffabriek op de Zernike Campus Groningen. BioBTX staat op het punt om in Delfzijl een fabriek op grote schaal te bouwen die economisch rendabel is.

Hoe verder?

Voor de opschaling naar een eerste fabriek is er natuurlijk geld nodig. Ook onderzoeken we nog continu hoe we het proces op grote schaal kunnen optimaliseren. Verder zoeken we altijd naar nieuwe toepassingen voor de verschillende productstromen.

De chemische bouwblokken benzeen, tolueen en xyleen zijn de hoofdproducten van BioBTX. Daarmee kunnen ze heel veel materialen maken. Daarnaast is het proces zo circulair mogelijk. Restgas zetten ze bijvoorbeeld in voor het eigen energieverbruik. Onlangs bleek (zelfs tot verrassing van BioBTX zelf) dat een 3e productstroom erg interessant kan zijn voor de batterij-industrie. Deze onverwachte afzetroute onderzoeken ze nu verder. Uiteindelijk zal BioBTX haar proces waarschijnlijk in licentie geven aan andere bedrijven over de hele wereld.

Wie werken hieraan?

ExxonMobil, Rijksuniversiteit Groningen, Symeres, Cumapol, Teijin, KNN Groep, BioBTX

Interesse

Neem dan contact op met Ineke Ganzeveld, Program leader Greenwise Circular Plastics ([email protected]).
Als bedrijf interesse in dit project? Neem dan contact op met portfoliomanager Cor Kamminga ([email protected] / 06-47020103).

Innovatietrap

Niveau 6/7.

cir-plas-inovat-3