Energie Innovaties

Regionale waterstofproductie

De uitdaging Waterstof is een energiedrager die gemaakt moet worden met energie. Groene waterstof wordt gemaakt met groene stroom van bijvoorbeeld windmolens of zonnepanelen. Dan komt er geen CO2 vrij bij de productie. Met elektrische stroom wordt water omgezet in waterstof, zuurstof en warmte. Dit proces heet elektrolyse. Zo werken wij Voor grootschalige waterstofproductie is…

LEES MEER ...

Greenskills4hydrogen

De energietransitie vraagt om veel menskracht en om nieuwe vaardigheden van professionals. Een goed voorbeeld is de ontwikkeling van de waterstofeconomie. Het is noodzakelijk dat mensen die nu nog werken met fossiele energie straks gaan werken met nieuwe technieken en nieuwe energiedragers zoals waterstof. Om met waterstof te werken, heb je andere vaardigheden en competenties…

LEES MEER ...