Welzijn, Zorg & Technologie Innovaties

Adaptie van zorgtechnologie

De uitdaging De inzet van technologie in de zorg is belangrijk. Dit is 1 van de oplossingen die wordt genoemd om de werkdruk in de zorg te verlagen. Toch worstelen veel organisaties nog met de implementatie van technologie en de adaptie door medewerkers. Daardoor is het nog onduidelijk hoe technologie een bijdrage kan leveren aan…

LEES MEER ...

Data gedreven wijkaanpak

De uitdaging De toekomst van (publieke) gezondheid zal voor een belangrijk deel digitaal zijn. In Nederland is een schat aan unieke gezondheids- en omgevingsdata aanwezig en beschikbaar, maar dat gebruiken we nu te weinig[1]. Via administratieve bronnen, registers, apps, groepen, persoonlijke gezondheidsomgevingen en vele andere bronnen verzamelen we steeds meer gegevens over individuele en publieke…

LEES MEER ...

Lab maatschappelijke vraagstukken

De uitdaging Het thema bestaanszekerheid en het werken vanuit positieve gezondheid kent veel invalshoeken. Onderwerpen als armoede, schulden en inkomensongelijkheid hebben een nauwe relatie met gezondheid: Allemaal vragen die je vanuit verschillende disciplines kunt bekijken en ook nodig hebt om tot oplossingen te komen. Daarmee willen we bij Greenwise Campus aan de slag. Vanuit het…

LEES MEER ...

Anders kijken, werken en organiseren

De uitdaging In de toekomst hebben steeds meer mensen zorg nodig. Tegelijkertijd hebben we minder mensen beschikbaar om in de zorg te werken. Hoe kunnen we nu en in de toekomst goede kwaliteit zorg leveren met minder mensen? Zo werken we Greenwise Campus onderzoekt de mogelijkheden om anders te werken. Zo anders dat we met…

LEES MEER ...