Circular Plastics Innovaties

Olie van water scheiden met biopolymeren

De uitdaging Helaas komt het regelmatig voor dat schepen olie verliezen, bijvoorbeeld door een ongeluk of werkzaamheden in de haven. Met een schep halen ze de olievlekken uit het water, maar er blijft altijd olie achter. De olie weghalen met chemicaliën kan ook, maar dat is weer slecht voor het zeeleven. Daarom wordt er gezocht…

LEES MEER ...

Recyclebare thermoplasten

De uitdaging Voor de productie van onder meer windmolenbladen en jachten zijn grote 3D- mallen nodig. Deze maken we nu nog vaak van thermoharders die we niet kunnen recyclen. Dit moet anders! We willen toe naar het gebruik van recyclebare thermoplasten. Dat doen we door het ontwikkelen en realiseren van een nieuwe circulaire manier van…

LEES MEER ...

Nieuwe duurzame materialen

Het ontwikkelen van nieuwe materialen als een duurzaam alternatief voor materialen die schadelijk zijn voor het milieu. Of die grondstofstromen gebruiken die we anders als afval zien. Zo werken we We werken met verschillende projecten aan deze uitdaging. Met deze projecten ontwikkelen we nieuwe materialen (plastics en/of composieten). Deze zijn duurzamer dan bestaande materialen. Het…

LEES MEER ...

Verbeteringen in het recyclen van plastics

Het hergebruiken van plastics makkelijker en toegankelijker maken, waardoor meer materiaal in de recyclingscyclus kan komen. Zo werken we We werken met verschillende projecten aan deze uitdaging: Hier staan we Aan de ene kant ontwikkelen we nieuwe methodes om te recyclen, waardoor we meer soorten plastic kunnen recyclen. Aan de andere kant proberen we de…

LEES MEER ...

Nuttig hergebruiken van plastic afval

Het hergebruik van materialen, waardoor we hetzelfde materiaal meerdere keren gebruiken. Zo voorkomen we dat er steeds nieuw (virgin) materiaal nodig is. Dit levert een bijdrage aan het verbeteren van de circulariteit en verduurzaming van Nederland, richting 50% circulair in 2030 en 100% circulair in 2050. Zo werken we We werken met verschillende projecten aan…

LEES MEER ...

Biologisch afbreekbaar en recyclebaar kunstgras

De uitdaging Kunstgrasvelden belasten het milieu door de instrooikorrels en door versleten grasvezels die we niet kunnen recyclen. Daarom is er helaas nog steeds een end-of-life probleem voor kunstgras. Tot voor kort resulteerde dit in het massaal opstapelen van oude velden. SBIR* deed de oproep: “Ontwikkel een hoogwaardig recyclebaar kunstgras sportveld”. Zo werken we Gerard…

LEES MEER ...

Nationaal Testcentrum Circular Plastics (NTCP)

De uitdaging Hoe maken we plastic 100% recyclebaar met innovatie en ontwikkeling. Zo werken we De tijd van spullen maken, gebruiken en daarna gewoon weggooien of verbranden is (gelukkig) voorbij. Op pilotschaal testen en onderzoeken we hoe plastics uit huishoudelijk afval zich gedragen in het sorteer- en wasproces. Zo helpt het NTCP haar opdrachtgevers om…

LEES MEER ...

Duurzame grondstof voor supervezel

De uitdaging We zien nu dat heel veel op de markt gebrachte plastics als afval vrijkomen. Een klein deel recyclen we op de mechanische manier, maar dat kan lang niet voor alle afvalplastics. Een groep ondernemers en wetenschappers zocht naar nieuwe manieren om vanuit afvalplastics, maar ook biomassa-afval, zogenaamde groene aromaten te produceren. Dat zijn…

LEES MEER ...

Chemische recycling van polyester

De uitdaging Een van de plastics die we veel gebruiken, is polyester. Dit kom je tegen in onze kleding of in frisdrankflessen. Meer dan 91% van het polyester dat we wereldwijd gebruiken, kunnen we nog niet recyclen. Dit zorgt voor een enorme berg plastic. Binnen Greenwise Campus werken NHL Stenden en CuRe Technology uit Emmen…

LEES MEER ...
Compose it

Internationaal platform: Compose It

Compose It is een uniek internationaal platform. Op dit platform worden initiatieven, kennis en onderwijsfaciliteiten van bedrijven en instellingen met betrekking tot (bio)composiet verenigd en geborgd. Het gaat hierbij om zowel technologie als materiaal. Er wordt binnen Compose It actief samengewerkt met de kunststofinitiatieven in de regio en het platform heeft een directe link met…

LEES MEER ...