Compose It is een uniek internationaal platform. Op dit platform worden initiatieven, kennis en onderwijsfaciliteiten van bedrijven en instellingen met betrekking tot (bio)composiet verenigd en geborgd. Het gaat hierbij om zowel technologie als materiaal. Er wordt binnen Compose It actief samengewerkt met de kunststofinitiatieven in de regio en het platform heeft een directe link met het thema Circular Plastics van Greenwise Campus.

Mogelijkheden voor onderzoek

Compose It heeft de faciliteiten aanwezig om onderzoek te doen aan (bio)composieten.
Belangrijke onderzoeksthema’s zijn:

  • Mechanische en fysische eigenschappen van composieten
  • Productietechnologie van composieten (persen, 3D printing, vacuuminjectie, pultrusie etc)
  • Toepasbaarheid van (bio)composieten
  • Ontwerpen in composiet
  • Recyclebaarheid

Projecten kunnen worden uitgevoerd binnen de laboratoria van NHL Stenden of de bedrijven die onderdeel uitmaken van Compose It. Binnen het cluster is een brede expertise op het gebied van (bio)composieten aanwezig, zowel als het gaat om de toepasbaarheid van composieten, faciliteiten voor onderzoek, als ook de mogelijkheid om studenten in te zetten op projecten. Daarnaast kan het netwerk binnen Compose It een aanjager zijn voor subsidieaanvragen.

Meer informatie

Meer informatie voor onderzoekstrajecten binnen Compose It zijn te verkrijgen bij:

www.composeit.nl

Compose it

Meer -> Circular Plastics Innovaties