De uitdaging

Een van de plastics die we veel gebruiken, is polyester. Dit kom je tegen in onze kleding of in frisdrankflessen. Meer dan 91% van het polyester dat we wereldwijd gebruiken, kunnen we nog niet recyclen. Dit zorgt voor een enorme berg plastic. Binnen Greenwise Campus werken NHL Stenden en CuRe Technology uit Emmen nauw samen baanbrekend onderzoek naar chemische recycling van polyester.

Zo werken we

CuRe Technology begon in 2018 met een pilot rondom de chemische recycling van polyester afval. NHL Stenden Hogeschool is als strategisch onderzoekspartner betrokken bij de doorontwikkeling van deze techniek. Vincent Voet, Lector Duurzame Kunststoffen vat het principe samen: “Met behulp van chemie breek je polyester af tot de bouwstenen. Dit noemen we monomeren. Na zuivering bouw je deze weer op tot zuiver polyester-granulaat. Zie het maar als een manier om polyester te genezen. Deze helende werking resulteert al in gerecycled polyester dat kan worden hergebruikt in PET-flessen.”

Hier staan we nu

CuRe Technology is één van de weinige partijen in de wereld die hierin serieuze stappen zet. Ze heeft inmiddels een proeffabriek met (nu nog) een capaciteit van 20 kilo per uur. Dit willen ze binnen drie jaar opschalen naar een polymerisatielijn die jaarlijks 25 kiloton kan verwerken. NHL Stenden speelt hierin een sleutelrol. Dankzij onderwijs op basis van Design Thinking zorgen zij voor een gestructureerde aanpak – met stevige doelen – om die schaalsprong mogelijk te maken.

Hoe verder?

We werken hard om die schaalsprong te maken. Wilbert van Eijnde, Associate Lector Center of Expertise Smart Sustainable Manufacturing: “Als je het recyclen van polyester beheerst, ben je er nog niet. NHL Stenden leidt ook de engineers, procestechnologen en de operators van de toekomst op. Zo zoomen we niet alleen in op het materiaal. We maken ook de vertaling naar industriële processen en installaties. Door deze studenten aan te haken, zorg je voor verbinding tussen chemie én procestechnologie en maak je in de hele keten impact.’ 

Wie werken hieraan?

Cure Technology en NHL Stenden Hogeschool

Interesse?

Neem dan contact op met Ineke Ganzeveld, Program leader Greenwise Circular Plastics ([email protected]).

Als bedrijf interesse in dit project? Neem dan contact op met portfoliomanager Cor Kamminga ([email protected] / 06-47020103).

Innovatietrap

Niveau 8. De innovatie krijgt een definitieve vorm. De technologische werking is getest en de innovatie voldoet aan gestelde verwachtingen, kwalificaties en normen.

cir-plas-inovat-2

Meer -> Circular Plastics Innovaties