De uitdaging

De toekomst van (publieke) gezondheid zal voor een belangrijk deel digitaal zijn. In Nederland is een schat aan unieke gezondheids- en omgevingsdata aanwezig en beschikbaar, maar dat gebruiken we nu te weinig[1]. Via administratieve bronnen, registers, apps, groepen, persoonlijke gezondheidsomgevingen en vele andere bronnen verzamelen we steeds meer gegevens over individuele en publieke gezondheid. Alles bij elkaar vormen deze gegevens een waardevolle bron. Daarmee kan gezondheidsbeleid, -onderzoek en ‑praktijk doelmatiger en efficiënter worden.

Zo werken we

Vanuit Greenwise Campus willen we een bijdrage leveren aan het werken met relevante data. Daarbij hebben we specifieke aandacht voor hoe de data van betekenis kan zijn voor de verschillende betrokkenen.

Hier staan we

We gaan het experiment aan om met inzet van data in een wijk te kijken welke gezondheidsvraagstukken er spelen. Dit doen we in samenwerking met welzijnsorganisaties en de LeefstijlStraat. Daarna bepalen we samen welke activiteiten en interventies passend zijn voor die wijk of dat dorp.

Hoe verder?

Datagedreven werken vraagt ook iets van de professionals:

  • Hoe kun je data­­-geïnformeerd werken?
  • Hoe maken we een vertaalslag van de cijfers naar de leefwereld van mensen?

In inspiratiesessies gaan we met deze thema’s aan de slag.

Wie werken eraan

Interdisciplinaire onderzoeksgroep Greenwise in samenwerking met Aletta Jacobs School of Public Health

Dit is het team

Marjolanda Hendriksen / Nick Cramer

Interesse

Neem gerust contact met ons op. We vertellen je graag meer.

Innovatietrap

Niveau 1. We onderzoeken de basis en kijken hoe we dit een plek kunnen geven in een wijkgerichte aanpak. Ben je geïnteresseerd? Meld je aan via het algemene contactformulier met onderwerp ‘Datagedreven wijkaanpak’.


[1] https://www.rug.nl/aletta/innovation/data-gedreven-preventie-ecosysteem

Data-gedreven-wijkaanpak-innovatie-3

Meer -> Welzijn, Zorg & Technologie Innovaties