Energie

Energie komt nu nog vaak uit fossiele bronnen zoals aardgas en aardolie. Deze bronnen zijn niet duurzaam en schadelijk voor het milieu. Daarom is het voor onze planeet cruciaal om hernieuwbare bronnen te gebruiken. Voorbeelden zijn zon, wind, groen gas en waterstof. Bij deze bronnen horen nieuwe technologieën, nieuwe vaardigheden en een andere manier van werken. Samen met verschillende partners werkt Greenwise Campus aan een systeemverandering in de energietransitie.

Klaas Jan Noorman
Peter
Perey