Veelgestelde vragen

Wat is Greenwise Campus?

Greenwise Campus is hét netwerk voor kennisontwikkeling, innovatie en ondernemerschap. Hier bundelen bedrijven, onderwijsorganisaties en overheden de krachten. Wij werken samen aan groene en slimme oplossingen voor vandaag en morgen.

Zo werken we met elkaar aan een succesvolle en vitale regio, waar het goed wonen, werken en ondernemen is én blijft. Voor alle inwoners!

Is Greenwise Campus een gebouw?

Een samenwerking op kennis-innovatie-onderwijs zou theoretisch gezien geen nieuwe fysieke plek hoeven hebben. Maar om echt te komen tot kruisbestuiving, zijn inspirerende omgevingen die uitnodigen tot innovatieve samenwerking wel zeer gewenst.

Op dit moment is een plan in ontwikkeling voor het zogeheten innovatiecentrum, dat zich richt op de industriële omgeving. Daarnaast wordt onderzocht of er een nieuwe onderwijscampus gerealiseerd kan worden op het terrein van het oude zwembad. Ook wordt daarbij gekeken naar samenwerking met het ziekenhuis (Treant).

Ambitie is om meerdere innovatiecentra te ontwikkelen op de thema’s van Greenwise Campus met een ontmoetings- en een samenwerkingsfunctie.

Wie zijn de initiatiefnemers van Greenwise Campus?

Dat zijn NHL Stenden, Drenthe College, Rijksuniversiteit Groningen, Provincie Drenthe en gemeente Emmen. En Greenwise Campus is één van de voorbeeldprojecten van Universiteit van het Noorden.

Op welke thema’s richt Greenwise Campus zich?

Alles wat we doen, staat in het teken van de wereld groener en slimmer maken. Dit doen we door oplossingen te zoeken binnen vier thema’s: circular plastics, energie, slimme maakindustrie en welzijn, zorg & technologie. Deze vier thema’s zoeken ook samen oplossingen, zogenaamde ‘cross-overs’. Bijvoorbeeld de 3d geprinte prothese. Dit is een innovatie van de maakindustrie, zorg en circulaire plastics.

Hoe kan ik als ondernemer samenwerken met Greenwise Campus?

Neem contact op met ons team en we gaan graag met je in gesprek. Dat kan door rechtstreeks contact op te nemen met één van de teamleden, of stuur een mail naar [email protected].

Waarom de naam Greenwise Campus?

Vanuit de Greenwise Campus wordt ingezet op het verslimmen en verduurzamen van de regio. De naam sluit naadloos aan bij deze ambitie. De naam is een samentrekking van Green en Wise.

Waar vind ik het logo van Greenwise Campus?

Het logo van Greenwise Campus is te downloaden op de pagina Downloads

Welke opleidingen worden aangeboden op Greenwise Campus?

De kennisinstellingen in de regio bieden opleidingen aan, zoals Drenthe College, Rijksuniversiteit Groningen, NHL Stenden Hogeschool, Terra Emmen, Alfa-college.

Is er studentenhuisvesting beschikbaar?

Meer informatie over studentenhuisvesting is te vinden op de website van NHL Stenden.