De uitdaging

Het thema bestaanszekerheid en het werken vanuit positieve gezondheid kent veel invalshoeken. Onderwerpen als armoede, schulden en inkomensongelijkheid hebben een nauwe relatie met gezondheid:

  • Inwoners met een lage sociaal economische status (SES) leven gemiddeld 8 jaar korter dan mensen met een hoge SES.
  • Ook leven inwoners met een lage SES gemiddeld 19 jaar langer in ongezondheid dan mensen met een hoge SES.
  • Momenteel is er sprake van energie-armoede: de hoge energieprijzen raken de lagere inkomensgroepen extra hard.

Allemaal vragen die je vanuit verschillende disciplines kunt bekijken en ook nodig hebt om tot oplossingen te komen. Daarmee willen we bij Greenwise Campus aan de slag. Vanuit het hart van de samenleving. Waar studenten samen mét bewoners, bedrijven en organisaties werken aan duurzame oplossingen om armoede, schulden en gezondheidsproblemen de wereld uit te helpen.

De uitdaging is om studenten een levensechte onderwijssetting te bieden. Met opdrachten uit het echte leven, met de mensen om wie het gaat. Uiteindelijk moet het Lab nieuwe, meer effectieve en anders-dan-normale antwoorden opleveren. Zodat professionals er ook echt verder mee kunnen.

Zo werken we

Greenwise Campus wil een interdisciplinair Lab Maatschappelijke Vraagstukken opzetten. In dit Lab laten we studenten van verschillende opleidingen en niveaus meedenken, onderzoeken en uitproberen. De interdisciplinaire onderzoeksgroep van Greenwise Campus sluit ook aan bij dit Lab. Wat is de relatie tussen armoede en gezondheid? Wat is het effect van stress? We doen dit samen met de mensen om wie het gaat en samen met werkveldpartners in de regio. We nemen studenten nu al mee in deze werkwijze, zodat we werken aan een lerende regio. En door dit samen te doen met werkveldpartners en inwoners leren zij ook mee.

Hier staan we nu

Met de gemeenten van Zuid- en Oost Drenthe en werkveldpartners kiezen we het eerste gezamenlijke vraagstuk. Samen met NHL Stenden, Drenthe Collega en Alfa-college verkennen we hoe dit Lab eruit kan gaan zien, omdat studenten hier een plek krijgen. Het wordt een langdurige samenwerking. Naar verwachting start het lab in september 2023.

Hoe verder?

We gaan verder met gesprekken met alle partijen om te vragen of ze meedoen. Denk aan gemeenten, inwoners, WMO-raad, zorginstellingen, welzijnsinstellingen en het onderwijs.

Wie werken eraan

NHL Stenden, Drenthe College, gemeenten Emmen, Coevorden, Hardenberg en Hoogeveen.

Dit is het team

Marjolanda Hendriksen

Interesse

Neem gerust contact met ons op. We vertellen je graag meer.

Innovatietrap

Niveau 8. We starten een Lab Maatschappelijke Vraagstukken in Emmen. Dit doen we vanuit de kennis en ervaringen van het Inclusive Community Lab Fryslân en de Ateliers Sociaal Domein. We integreren hierin specifiek de gezondheidsproblematiek. In 2023 verwachten we naar trap 9 te gaan: aan de slag met het Lab Maatschappelijke Vraagstukken in Emmen. Ben je geïnteresseerd om actief mee te doen met het Lab en samen met studenten aan vraagstukken te werken? Meld je aan via het algemene contactformulier met onderwerp ‘Lab Maatschappelijke Vraagstukken’

Innovatie-2-Zorg-en-welzijn

Meer -> Welzijn, Zorg & Technologie Innovaties