In 1 dag krijg je inzichten in de kansen en mogelijkheden van waterstof. In deze masterclass behandelen we 4 onderwerpen: productie, opslag, distributie en veiligheid.

Deze masterclass is:
Snel: in 1 dag alle informatie die je nodig hebt
Nuttig: een masterclass voor directie, management en beleidsmakers (niet voor technici)
Praktisch: direct toepasbaar informatie voor de eerste of volgende stap in waterstof

Drenthe College en NHL Stenden zijn partners in de Greenwise Campus en in Green Skills for Hydrogen. Green Skills for Hydrogen helpt bij de bij- en omscholing van studenten en werknemers in heel Europa.

Hydrogen,Renewable,Energy,Production,-,Hydrogen,Gas,For,Clean,Electricity

Meer -> Events, Nieuws