Bij Model Based Engineering (MBE) ontwerpen we het product en het proces op zo’n manier dat het ontwerpproces naadloos en probleemloos doorloopt naar het productieproces. Simulatie speelt daarbij een grote rol. Het helpt ons bijvoorbeeld om in de ontwerpfase inzicht te krijgen in het materiaalgedrag tijdens het spuitgietproces om zo de optimale matrijs te ontwerpen.

Waarom belangrijk?

MBE biedt het MKB voordelen, zoals:

  • Het stroomlijnen van ontwikkelingsprocessen
  • Betere communicatie en samenwerking
  • Het ontwikkelen van betere producten
  • Het voldoet aan regelgevende vereisten

Dit helpt om de efficiëntie te verhogen, producten te verbeteren en te concurreren op de markt.

Beheer van de volledige levenscyclus van een product

Product Lifecycle Management (PLM) is een benadering om de volledige levenscyclus van een product te beheren. MBE gebruikt computermodellen om complexe systemen te ontwerpen, simuleren en valideren. MBE ondersteunt de ontwikkeling van producten en genereert modellen en simulaties voor PLM, dat op zijn beurt helpt bij het beheren van de verschillende fasen van de levenscyclus van een product. Integratie van MBE en PLM biedt een gestructureerde benadering van het ontwikkelingsproces. En het helpt bedrijven sneller, efficiënter en met minder fouten te werken en producten van hogere kwaliteit te leveren.

Waar staat de innovatie nu?

MBE is operationeel (TRL 8-9) maar onder invloed van nieuwe materialen (biobased, composieten) en nieuwe processen (3D printen, pultrusie) blijft het domein zich ontwikkelen. Nieuwe materiaalmodellen (TRL 3-4-5) zijn nodig om processen beter te kunnen voorspellen.

Wat is ervoor nodig om het verder te brengen?

We maken MBE toegankelijk/beschikbaar voor het (klein) MKB. We blijven het ontwikkelen. Daar is onderzoek voor nodig. Er komt een hybride onderzoeksgroep met medewerkers van de Rijksuniversiteit, NHL Stenden en het bedrijfsleven. Maar we gaan ook aan de slag met toegepast onderzoek. Dit doen we aan de hand van use cases die het bedrijfsleven inbrengt. Denk hierbij aan 3D-geprinte en spuitgegoten producten. Hoe kunnen we in de ontwerpfase al iets zeggen over de maakbaarheid en levensduur van deze producten en bijbehorende materiaalkeuzen? Daarnaast is het belangrijk om kennis te blijven delen. Daarvoor starten we een gelijknamige leerkring op de learning community.

Partners

  • Rijksuniversiteit Groningen
  • NHL Stenden | lectoraat Smart Sustainable Manufacturing
  • Philips Drachten
  • NedCam
  • Autonational
  • HP Moulding

Interesse

Neem gerust contact met ons op. We vertellen je graag meer.

Start- en einddatum

We starten in het 3e kwartaal van 2023. We verwachten in 2027 klaar te zijn.

Innovatietrap

Niveau 8-9

maain-industrie-inovatie1

Meer -> Slimme Maakindustrie Innovaties