Het ontwikkelen van nieuwe materialen als een duurzaam alternatief voor materialen die schadelijk zijn voor het milieu. Of die grondstofstromen gebruiken die we anders als afval zien.

Zo werken we

We werken met verschillende projecten aan deze uitdaging. Met deze projecten ontwikkelen we nieuwe materialen (plastics en/of composieten). Deze zijn duurzamer dan bestaande materialen. Het doel van de projecten is om bio-afbreekbare of betere alternatieven te ontwikkelen voor materialen die weliswaar nodig zijn, maar (veel) schade aanrichten aan de natuurlijke leefomgeving: door productie of door de behandelingen die ze ondergaan nadat ze zijn gebruikt.

Het gaat om de volgende projecten:

 • Vitrimeren voor stereolithography toepassingen
 • Polyesteramides voor technische garens
 • Polyimines als pvc-vervanging voor medische toepassing
 • Vitrimeren als matrix voor biocomposieten
 • Lignine matrix voor biocomposieten
 • Pultrusie van biocomposieten

Hier staan we nu

 • Vitrimeren voor stereolithography toepassingen: analyse van de toepassingsmogelijkheden voor vitrimeren, vooral richting modulariteit en reparatie van voorwerpen.
 • Polyesteramides voor technische garens: ontwikkelen van een bioafbreekbaar garen.
 • Polyimines als pvc-vervanging voor medische toepassing: ontwikkelen van een chloorvrij biologisch-geproduceerd alternatief voor pvc in medische producten.
 • Vitrimeren als matrix voor biocomposieten: ontwikkelen van een recyclebaar (herbruikbare) vervanger voor polyester hars in composieten.
 • Lignine matrix voor biocomposieten: gebruik maken van lignine, dat anders verbrand zou worden als afval, als hars in biocomposieten.
 • Pultrusie van biocomposieten: ontwikkelen van biocomposiet-gebaseerde profielen, gemaakt door pultrusie.

Hoe verder?

Er is veel animo voor de projecten. Ook boeken we veel voortgang. De projecten brachten partijen bij elkaar, die anders wellicht in hun sector niet direct met duurzaamheid aan de slag zouden gaan. Dit biedt kansen om meer bedrijven bij deze en vergelijkbare (vervolg)projecten te betrekken.

Wie werken hieraan?

 • Vitrimeren voor stereolithography toepassingen: NHL Stenden, Liqcreate, Binder3D, Covestro
 • Polyesteramides voor technische garens: NHL Stenden, Senbis, na fase 1 uit te breiden met meerdere bedrijven
 • Polyimines als pvc-vervanging voor medische toepassing: NHL Stenden, Rijksuniversiteit Groningen
 • Vitrimeren als matrix voor biocomposieten: NHL Stenden, Marlan, AOC Resins
 • Lignine matrix voor biocomposieten: NHL Stenden, Marlan, Recell, LosánNL
 • Pultrusie van biocomposieten: NHL Stenden, MCE

Interesse

Neem gerust contact met ons op. We vertellen je graag meer.

Innovatietrap

Niveau 1. We doen onderzoek naar het innovatieve idee en de basisprincipes van de innovatie. Dit doen we door fundamenteel onderzoek en deskresearch.

Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door het project CICE.

Greenwise7

Meer -> Circular Plastics Innovaties