Hanzehogeschool Groningen en NHL Stenden Hogeschool werken binnen een consortium van onderwijs en bedrijven aan verduurzaming van de chemie en ontwikkeling van circulaire kunststoffen. Het doel is onderzoeksgroepen te versterken voor meer economische kracht in de regio.

Uit: NoordZ, door Niek Donker op 27 februari 2023. Fotograaf André Weima.

„Dit is een geweldige opsteker”, zeggen lector Biobased Chemistry & Refinery André Heeres (Hanzehogeschool Groningen) en associate lector Circular Plastics Vincent Voet (NHL Stenden Hogeschool) over de toekenning van de achtjarige subsidie van Regieorgaan SIA. „Dit komt de noordelijke regio ten goede. Juist omdat verduurzaming van de chemie brede betekenis heeft: voor chemie, landbouw, energie- en watersector, afval, recycling en voor alle betrokken onderzoeksrichtingen. Door onderzoeksprogramma’s en projecten te bundelen, boeken we meer en sneller resultaat.” In het consortium werken Hanzehogeschool, NHL Stenden en Rijksuniversiteit Groningen samen met zo’n veertig bedrijven en kenniscentra in Groningen, Drenthe en Friesland.

Een van de uitdagingen van de circulaire economie is de duizenden kunststoffen en producten die we nu kennen, circulair te maken. De recycling van plastics moet verbeterd worden voor producten van een hoge kwaliteit. Chemische processen moeten veel energiezuiniger en grondstoffen voor plastics moeten uit hernieuwbare grondstoffen (uit bijvoorbeeld landbouw of uit afval) en/of CO2 komen. NHL Stenden Hogeschool en Hanzehogeschool Groningen doen op die expertisegebieden al jaren onderzoek aan de hand van concrete vragen van bedrijven uit de regio. Samen haalden ze voor onderzoeksprojecten de afgelopen jaren al zo’n 50 miljoen aan subsidie binnen. André Heeres: „Een van die projecten binnen Hanzehogeschool behelst onderzoek naar het maken van enkelvoudige moleculen uit bermgras, waarmee we de afbreekbaarheid van polyester kunnen verbeteren. Andere voorbeelden zijn het ontwerpen van moleculen voor biologisch afbreekbare plastics of het afbreken en weer verbinden van biomassa-moleculen, of het energiezuiniger maken van chemische processen door katalyse. Daarnaast onderzoeken we de opties van CO2 en groene waterstof als grondstoffen voor duurzame materialen.” Vincent Voet: „Vanuit NHL Stenden onderzoeken we bijvoorbeeld de ontwikkeling van herbruikbare kunststoffen op basis van natuurlijke grondstoffen voor toepassing in badkuipen en windmolens. De huidige materialen zijn niet recyclebaar; de polymeren die wij ontwikkelen wel. Daarnaast kijken we met regionale afvalverwerkers hoe we de enorme stroom aan verschillende soorten fossiele plastics beter kunnen sorteren en hergebruiken.”

Meer kennis, meer succes

De investering betekent meer resultaat, beamen de lectoren. „In vele opzichten. De onderzoeksgroepen in Groningen en Emmen groeien, in Emmen is de Greenwise Campus opgezet en de omvang en impact van onderzoek en ontwikkeling neemt toe. We spelen zo beter in op vragen van bedrijven en consortia. Van idee naar fabriek wordt concreet. De bundeling van innovatief onderzoek en samenwerking met Symeres en Tejin leidde bijvoorbeeld tot de ontwikkeling van een niet-fossiele versie van de sterke Twaron-vezel. We hebben vanuit onze projecten de eerste patentaanvragen in voorbereiding. Met meer kennis bouwen we samen meer commercieel succes en vergroten we de economische betekenis van een vitale, aantrekkelijke regio.”

André Heeres
Vincent Voet