Het hergebruik van materialen, waardoor we hetzelfde materiaal meerdere keren gebruiken. Zo voorkomen we dat er steeds nieuw (virgin) materiaal nodig is. Dit levert een bijdrage aan het verbeteren van de circulariteit en verduurzaming van Nederland, richting 50% circulair in 2030 en 100% circulair in 2050.

Zo werken we

We werken met verschillende projecten aan deze uitdaging:

  • Analyseren van plasticafval
  • HartPlastic productontwikkeling
  • Big Area Additive Manufacturing (BAAM) met hergebruikte plastics en/of met bioplastics.

In deze projecten gaat het om het werken met/gebruiken van plastics die we normaal als afval zien. Maar deze plastics kunnen we vaak gebruiken als grondstof voor de productie van nieuwe producten of onderdelen. Zo gebruiken we het beschikbare materiaal (in dit geval plasticafval) optimaal zodat we minder of geen nieuw materiaal voor dezelfde toepassingen inzetten.

Hier staan we

  • Analyseren van plasticafval We verzamelen meer kennis over vervuiling in plasticafvalstromen. Maar ook over de invloed van deze vervuiling op de kwaliteit van de producten die we met het plasticafval kunnen maken. Met deze kennis vergroten we de mogelijkheden om plasticafval nuttig te hergebruiken.
  • HartPlastic productontwikkeling Plasticafval uit ziekenhuizen gebruiken we om nieuwe (plastic)producten te maken die het ziekenhuis weer kan toepassen.
  • Big Area Additive Manufacturing (BAAM) met hergebruikte plastics en/of met bioplastics  Big Area Additive Manufacturing maakt het mogelijk om grote plastic onderdelen te maken. Denk hierbij aan de automobielindustrie. In dit project  kijken  we naar technieken en geschikte materialen om dit proces op grote schaal toe te passen. Dat doen we met hergebruikte plastics en/of bioplastics in de vorm van granulaatprinten.

Hoe verder?

Er is veel animo voor de projecten. Ook boeken we veel voortgang. De projecten brachten partijen bij elkaar, die anders wellicht in hun sector niet direct met duurzaamheid aan de slag zouden gaan. Dit biedt kansen om meer bedrijven bij deze en vergelijkbare (vervolg)projecten te betrekken.

Wie werken hieraan?

Analyseren van plasticafval: NHL Stenden
HartPlastic productontwikkeling: NHL Stenden, MCL, UMCG, De Tjongerschans, BAAM: NHL Stenden, Nedcam, Stadsmeubelmaker Leeuwarden

Interesse?

Neem dan contact op met Ineke Ganzeveld, Program leader Greenwise Circular Plastics ([email protected]).
Als bedrijf interesse in dit project? Neem dan contact op met portfoliomanager Cor Kamminga ([email protected] / 06-47020103).

Innovatietrap

Niveau 1. We doen onderzoek naar het innovatieve idee en de basisprincipes van de innovatie. Dit doen we door fundamenteel onderzoek en deskresearch.

Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door het project CICE.

Greenwise2