De uitdaging

Waterstof is een energiedrager die gemaakt moet worden met energie. Groene waterstof wordt gemaakt met groene stroom van bijvoorbeeld windmolens of zonnepanelen. Dan komt er geen CO2 vrij bij de productie. Met elektrische stroom wordt water omgezet in waterstof, zuurstof en warmte. Dit proces heet elektrolyse.

Zo werken wij

Voor grootschalige waterstofproductie is veel puur zoet water nodig. Greenwise Campus doet onderzoek naar alternatieven. Zoals zeewater of rioolwater als grondstof voor de waterstof. Of via plasmatechnologie, waarbij je afval gebruikt als grondstof voor waterstof. Bovendien zorgen we dat we mensen opleiden die hiermee kunnen werken.

Hier staan we

Samen met het Centre of Expertise Water in Leeuwarden, het practoraat waterstof in de industrie van het Drenthe College en het uitgebreide netwerk van waterstof partijen ontwikkelen we testfaciliteiten. Ook werken we aan de opbouw van een waterstof kennisnetwerk. Zo dragen we bij aan de verdere uitbouw van de Noord-Nederlandse waterstofketen.

Hoe verder?

Het bouwen van verschillende testfaciliteiten in Emmen en de rest van Noord-Nederland. Maar ook de eerste proefopstellingen waarbij we de geproduceerde waterstof gebruiken in onder andere de energie-intensieve industrie in Emmen.

Wie werken eraan

Drenthe College, New Energy Coalition, Centre of Expertise Water Technology (CEW, NHL Stenden), noordelijke (industriële) partijen gebundeld in HYDROGREENN.
Dit is het team: Jeroen Rijnhart, CEW en Willem Hazenberg, Practor Drenthe College

Interesse

Neem gerust contact met ons op. We vertellen je graag meer.

nieuwe-energie-sample

Meer -> Energie Innovaties