Energie

Trouw: ‘In dit Emmense laboratorium komen alle onderwijsniveaus samen’

Mbo’s, hogescholen en universiteiten moeten veel meer samenwerken, vindt onderwijsminister Robbert Dijkgraaf. Maar hoe doe je dat? In Emmen laten ze het zien. Uit: Trouw, door Merijn van Nuland op vrijdag 2 maart 2023 Een snufje kaneel, een hoopje papierfrommels en een glas met een laagje water. Zo zou een leek waarschijnlijk de ingrediënten omschrijven…

LEES MEER ...

Regionale waterstofproductie

De uitdaging Waterstof is een energiedrager die gemaakt moet worden met energie. Groene waterstof wordt gemaakt met groene stroom van bijvoorbeeld windmolens of zonnepanelen. Dan komt er geen CO2 vrij bij de productie. Met elektrische stroom wordt water omgezet in waterstof, zuurstof en warmte. Dit proces heet elektrolyse. Zo werken wij Voor grootschalige waterstofproductie is…

LEES MEER ...

Greenskills4hydrogen

De energietransitie vraagt om veel menskracht en om nieuwe vaardigheden van professionals. Een goed voorbeeld is de ontwikkeling van de waterstofeconomie. Het is noodzakelijk dat mensen die nu nog werken met fossiele energie straks gaan werken met nieuwe technieken en nieuwe energiedragers zoals waterstof. Om met waterstof te werken, heb je andere vaardigheden en competenties…

LEES MEER ...
Liesbeth Horstmann, projectmanager Techniek & Innovatie van Drenthe College, en Klaas Jan Noorman, programmaleider energie bij Greenwise Campus

Samenwerking essentieel voor Greenwise Campus

Een slimme en duurzame toekomst creëren voor een vitale regio. Daarvoor wordt in Zuid-Oost Drenthe kennis en kunde gebundeld en gedeeld op de Greenwise Campus, een initiatief van NHL Stenden, Drenthe College, Rijksuniversiteit Groningen, Provincie Drenthe en gemeente Emmen. Via de samenwerking op verschillende thema’s zijn ook Alfa-college en Noorderpoort aangehaakt. Liesbeth Horstmann, projectmanager Techniek…

LEES MEER ...