Het hergebruiken van plastics makkelijker en toegankelijker maken, waardoor meer materiaal in de recyclingscyclus kan komen.

Zo werken we

We werken met verschillende projecten aan deze uitdaging:

  • Enzymatische depolymerisatie van polyamides/polyurethanen
  • Van multi-layer naar mono-materiaal

Hier staan we

Aan de ene kant ontwikkelen we nieuwe methodes om te recyclen, waardoor we meer soorten plastic kunnen recyclen. Aan de andere kant proberen we de huidige methodes makkelijker of breder in te zetten, waardoor we plasticafval vaker kunnen hergebruiken. Zo kunnen we meer plastic producten recyclen. En dit zorgt ervoor dat er minder virgin (= nieuwe) fossiele grondstoffen nodig zijn in de volgende productiecyclussen.

Enzymatische depolymerisatie van polyamides/polyurethanen:
Technologie ontwikkelen voor het selectief afbreken van zogenaamde polyurethanen (een veel gebruikte plasticsoort) vanuit een plasticmengsel.

Van multi-layer naar mono-materiaal:
Multi-layer materialen zijn veel lastiger te recyclen dan materialen die van één soort plastic zijn gemaakt. Dit komt doordat we voor hergebruik de materialen van elkaar moeten scheiden. Dit is niet eenvoudig als een afvalproduct uit meerdere lagen bestaat die stevig met elkaar verbonden zijn. Dit project kijkt daarom naar alternatieve materialen die uit één soort plastic bestaan voor bestaande producten.

We zijn bezig met

  • Ontwikkelen van alternatieven voor de huidige verpakking van kant-en-klaar maaltijden op basis van biobased/gerecyclede plastics
  • Ontwikkelen van medische producten op basis van één soort plastic

Hoe verder?

Er is veel animo voor de projecten. Ook boeken we veel voortgang. De projecten brachten partijen bij elkaar, die anders wellicht in hun sector niet direct met duurzaamheid aan de slag zouden gaan. Dit biedt kansen om meer bedrijven bij deze en vergelijkbare (vervolg)projecten te betrekken.

Wie werken hieraan?

Enzymatische depolymerisatie van polyamides/polyurethanen: NHL Stenden, CuRe, CiorC, (Carbios)
Van multi-layer naar mono-materiaal: NHL Stenden, Distrivers

Interesse?

Neem dan contact op met Ineke Ganzeveld, Program leader Greenwise Circular Plastics ([email protected]).
Als bedrijf interesse in dit project? Neem dan contact op met portfoliomanager Cor Kamminga ([email protected] / 06-47020103).

Innovatietrap

Niveau 1. We doen onderzoek naar het innovatieve idee en de basisprincipes van de innovatie. Dit doen we door fundamenteel onderzoek en deskresearch.

Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door het project CICE.

Circular-plastics---innovatie-7a

Meer -> Circular Plastics Innovaties