Directly go to: Main content
Minister Dijkgraaf aan tafel
12 Sep 2023

Working visit Minister Dijkgraaf

On Monday, Robbert Dijkgraaf made a working visit to Emmen and the Greenwise Campus that is being developed. The outgoing Minister of Education, Culture and Science wants more collaboration between the educational levels by working on continuous curricular strands. Emmen puts this into practice and is therefore a frontrunner; the Minister has also recognised this. During his working visit, Drenthe College, the municipality of Emmen and NHL Stenden provided the Minister with some insight into the developments.

Werkbezoek minister Dijkgraaf

Robbert Dijkgraaf bracht maandag een werkbezoek aan Emmen en de in ontwikkeling zijnde Greenwise Campus. De demissionair minister van OCW wil meer samenwerking tussen de opleidingsniveaus, onder andere door te werken aan doorlopende leerlijnen: Emmen brengt dit in de praktijk en loopt daarmee voorop, dat ziet de minister ook. Tijdens het werkbezoek gaven Drenthe College, Gemeente Emmen en NHL Stenden de minister een inkijkje in de ontwikkelingen.

“Om de grote uitdagingen van deze tijd aan te kunnen, moet het onderwijs nog meer één geheel zijn. Met gelijke waardering voor alle studenten en alle opleidingen, van praktisch tot theoretisch. En mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs die van elkaar leren”, verklaart minister Dijkgraaf."
Robbert Dijkgraaf Minister Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Minister Dijkgraaf

Hoe het mbo-hbo nu al in elkaar overloopt

In Emmen heeft Dijkgraaf in de praktijk ondervonden hoe mbo- en hbo-studenten samenwerken in het gezamenlijke restaurant Stones van Drenthe College en NHL Stenden. “Bijzonder om de lunch voor de minister te mogen verzorgen en geweldig dat hij het belang van samenwerking tussen mbo en hbo ziet. Iets wat wij hier al dagelijks doen en ik veel van leer”, aldus een aanwezige student.

Vervolgens hoorde Dijkgraaf alles van studenten en docenten over de drempelloze doorstroom vanuit het mbo naar de pabo als een van de antwoorden op het lerarentekort. Aansluitend vond een gesprek met studenten, docent en werkgever Treant plaats over opleiden met en voor de regio. Het voorbeeld daarvan is HBO-Verpleegkunde Flex als onderdeel van de aanpak van het tekort aan zorgpersoneel in de regio. “Thuis heb ik een gezin dus ik wil graag op eigen tempo een opleiding volgen. Ik heb voor deze opleiding gekozen omdat het heel flexibel is en vanuit de praktijk wordt opgepakt”, vertelt een student van de HBO-V Flex.

De belangrijke connectie tussen onderwijs en onderzoek

Drenthe College, NHL Stenden, Rijksuniversiteit Groningen, Gemeente Emmen en Provincie Drenthe hebben het initiatief genomen tot de oprichting van Greenwise Campus. Greenwise Campus is het netwerk voor kennisontwikkeling, innovatie en ondernemerschap. Vertegenwoordigers van de hybride onderzoeksgroep Circular plastics (hbo/wo), het practoraat Waterstof (mbo), het practoraat Zorg & Technologie (mbo), een phd, een student en de ceo van het bedrijf CuRe technology gingen in een rondetafelgesprek met de minister in gesprek over de noodzaak en urgentie van innovatiekracht en de belangrijke connectie tussen onderzoek en onderwijs.

Minister Dijkgraaf aan tafel

Op het beoogde campusterrein werd door wethouder Raymond Wanders (Werk, Inkomen, Beroepsonderwijs en Gezondheid) afsluitend een toelichting gegeven op de uitdagingen van de regio en het belang van de nieuwe toegankelijke beroepsonderwijscampus voor Leven Lang Ontwikkelen in de regio.

Tot slot werd minister Dijkgraaf met een VR-experience meegenomen in de plannen voor een gezamenlijke beroepsonderwijscampus van Drenthe College en NHL Stenden op de plek waar de nieuwe campus moet komen.

“We hebben in de regio te maken met sociale en maatschappelijke uitdagingen. We zien verschillen in kansen, gezondheid en welvaart. We hebben hier in Emmen goud in handen met de unieke samenwerking tussen mbo, hbo en wo, kennisinstellingen, bedrijfsleven, (zorg)organisaties en overheid. Deze samenwerking biedt grote kansen voor de toekomst en brede welvaart van de regio.”
Raymond WandersWethouder gemeente Emmen
Raymond Wanders

Greenwise Campus is an initiative of NHL Stenden, Drenthe College, University of Groningen, Province of Drenthe and Municipality of Emmen. And is one of the iconic projects of the University of the North.

Logo University of GroningenLogo Provincie DrentheLogo Drenthe CollegeLogo Greenwise CampusLogo Regio Deal Zuid- en Oost-DrentheLogo Gemeente EmmenLogo NHL Stenden University of Applied SciencesLogo Universiteit van het NoordenLogo Ministerie van Economische zaken en KlimaatLogo Samenwerkingsverband Noord NederlandLogo Europese Unie