Campus

We are Greenwise

Greenwise Campus is hét regionale kennisknooppunt. Hier komen kennis, onderwijs en bedrijvigheid samen en geven richting aan een slimme en duurzame toekomst voor een vitale regio. Dat doen zij vanuit één gezamenlijke innovatieagenda en op verschillende aantrekkelijke hybride omgevingen in de regio. Greenwise Campus is een initiatief van NHL Stenden, Drenthe College, Rijksuniversiteit Groningen, Provincie Drenthe en gemeente Emmen. En is één van de voorbeeldprojecten van Universiteit van het Noorden.

Greenwise Campus, verslimmen en vergroenen van en met de regio!

Transities

Samenwerken

Greenwise Campus levert een belangrijke bijdrage aan vier grote transities: van lineaire naar een circulaire economie, van fossiele naar duurzame energie, van analoog naar digitaal en van zorg naar positieve gezondheid. Dat gebeurt vanuit een sterk bestaand fundament van bedrijven, kennisinstellingen en overheden.

Zo wordt nieuwe kennis ontwikkeld en in de praktijk toegepast. De campus biedt kansen voor bedrijven, trekt investeringen en studenten aan en vergroot de werkgelegenheid.

 

Uitdagingen

van kennis naar kassa

Greenwise Campus richt zich op de uitdagingen van deze regio: het vergroenen van de chemie, nieuwe energiebronnen voor de industrie, oplossingen voor het personeelstekort en het toepassen van hightech materialen in de maakindustrie.

De campus werkt volgens de gedachte van ‘lab naar markt’, van ‘kennis naar kassa’. Van fundamenteel onderzoek bij de Rijksuniversiteit Groningen naar het onderzoeken van de toepasbaarheid door NHL Stenden, eventueel in samenwerking met de practoraten in het mbo. Vervolgens zijn er bedrijven of start-ups die de technologie demonstreren, ontwikkelen, testen en op de markt brengen.

icon

Circulaire Plastics

icon

Circulaire Plastics

De wereld heeft te maken met een enorme uitdaging als het gaat om het recyclen van plastics, vooral polymeren en composieten. In Emmen wordt hard en succesvol gewerkt aan oplossingen voor dit recycle-probleem en de vergroening van de chemie. Bedrijfsleven en de kennisinstellingen weten elkaar te vinden en zijn succesvol in gezamenlijk innoveren. Alle activiteiten binnen Chemport Europe op het gebied van recycling en bio-based kunststoffen worden via de lijn van Greenwise Campus georganiseerd en uitgevoerd. Emmen, Heerenveen en Delfzijl werken daarin nauw samen.

Voorbeeld chemische recycling

In Emmen werkt de campus aan diverse oplossingen om polyester opnieuw te kunnen gebruiken. De Rijksuniversiteit Groningen ontwikkelt de concepten en basistechnologieën hiervoor. Het lectoraat Duurzame Kunststoffen van NHL Stenden slaat de brug vanuit het wetenschappelijk onderzoek naar bedrijven. Zij maken de technologie gereed voor demonstratie om te laten zien hoe het werkt. In het voorbeeld voor chemische recycling mondt dit uit in de succesvolle start-up Cure Technology die de technologie om vervuild polyester af te breken, te zuiveren en te herpolymeriseren toepast. Dit leidt uiteindelijk tot herbruikbaar polyester dat onder andere wordt verkocht aan eindgebruiker Coca-Cola.

Het open innovatieproject Chemport Industry Campus Emmen is aanjager van alle activiteiten Greenwise Campus Circulaire Kunststoffen.

Groene Chemie partners
icon

Nieuwe energie

icon

Nieuwe energie

Noord-Nederland heeft een enorme opgave als het gaat over het verduurzamen van de industrie en het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen. Greenwise Campus richt zich op het ontwikkelen van nieuwe kennis en toepasbaarheid van nieuwe energiebronnen voor deze industrie.

Voorbeeld GZI Next

Vanuit de samenwerking GZI Next wordt de bestaande aardgasinfrastructuur ingezet voor de productie en distributie van groen gas en waterstof voor de industrie en mobiliteit. Voor de ontwikkeling van een nieuwe groene waterstofeconomie zijn er nieuwe banen nodig op elk niveau (mbo, hbo, wo). Voor bijvoorbeeld het installeren en opereren van elektrolyse systemen, het realiseren van waterstofinfrastructuur, het onderhoud van waterstofvoertuigen, het ontwerpen van waterstofsystemen en de innovatie daarvan.

icon

Slimme maakindustrie

icon

Slimme maakindustrie

De digitale transformatie is een omvangrijke uitdaging omdat het veel bedrijven betreft en veel thema’s of sleuteltechnologieën omvat. In deze regio wordt flink geïnvesteerd in het ‘verslimmen’ van de maakindustrie. De concepten en technologische ontwikkelingen – zoals 3D printing, digital twinning, artificial intelligence en machine learning – volgen elkaar snel op. De campus helpt om een brug te slaan tussen deze technologieën en de regionale maakindustrie zodat we vanuit deze waardevolle basis versnellen.

Voorbeeld Smart Industry

Een voorbeeld op het gebied  van Smart Industry treffen we aan bij Dopple. In de maakindustrie geldt dat het vergroten van volumes enerzijds en het snel produceren van individuele (customized) producten anderzijds leiden tot het vergroten van verdienvermogen. Met gebruik van reeds ontwikkelde sleuteltechnologieën als sensortechnologie en data werkte een consortium van partijen bestaande uit onder andere NHL Stenden en Stevens Engineering aan een productielijn waarmee Dopple razendsnel customized wearables/oordopjes kan produceren.

icon

Welzijn, Zorg en Technologie

icon

Welzijn, Zorg en Technologie

Door de veranderende bevolking neemt de behoefte aan zorg en ondersteuning toe. Tegelijkertijd kampt de zorg- en welzijnssector met personeelstekorten en met hoge uitstroom. Hierdoor zijn innovaties noodzakelijk. Greenwise Campus zorgt voor kennisontwikkeling, innovatie en het opleiden van nieuwe professionals.

Voorbeeld Hbo-V Flex 

NHL Stenden speelt samen met Drenthe College, gemeente Emmen en drie werkgevers in de zorg – Icare, Tangenborgh en Treant – in op het tekort aan hbo-verpleegkundigen in de regio. Twee jaar geleden in de flexibele Hbo-opleiding Verpleegkunde in de regio van start gegaan. De zorgvragen worden steeds complexer waardoor in de toekomst andere eisen aan verpleegkundigen worden gesteld. Zo wordt bijvoorbeeld een deel van de zorg op afstand aan iemand thuis gegeven, met hulp van technologische oplossingen. Deze zogenaamde flex-opleiding is zo ingericht, dat deze goed aansluit bij de vragen van de werkgevers in de zorg. En bij de wensen en mogelijkheden van de studenten. Inmiddels sluiten ook andere zorgwerkgevers uit de regio aan en is een start gemaakt met de ontwikkeling van een Innovatienetwerk Zorg & Welzijn Zuid & Zuidoost Drenthe. Naast opleiden richt dit netwerk zich ook op strategische personeelsplanning, kennisontwikkeling en (technologische) innovaties in de zorg- en welzijnssector. 

Contact

Contactformulier

Nieuwsbrief

Mis niks! Meld je aan voor de nieuwsbrief

Inschrijven