Innovaties

Model Based Engineering voor het MKB

Bij Model Based Engineering (MBE) ontwerpen we het product en het proces op zo’n manier dat het ontwerpproces naadloos en probleemloos doorloopt naar het productieproces. Simulatie speelt daarbij een grote rol. Het helpt ons bijvoorbeeld om in de ontwerpfase inzicht te krijgen in het materiaalgedrag tijdens het spuitgietproces om zo de optimale matrijs te ontwerpen….

LEES MEER ...

Olie van water scheiden met biopolymeren

De uitdaging Helaas komt het regelmatig voor dat schepen olie verliezen, bijvoorbeeld door een ongeluk of werkzaamheden in de haven. Met een schep halen ze de olievlekken uit het water, maar er blijft altijd olie achter. De olie weghalen met chemicaliën kan ook, maar dat is weer slecht voor het zeeleven. Daarom wordt er gezocht…

LEES MEER ...

Robotica

De uitdaging We gebruiken al lang industriële robots in de productie-industrie. Maar de integratie op de werkvloer kan leiden tot veranderingen in de arbeidsmarkt en de manier waarop we ons werk doen. Sociale innovatie helpt om deze overgang naar de integratie en acceptatie van robots in de industrie soepeler te laten verlopen.  Waarom belangrijk? Robotica…

LEES MEER ...

Industrieel 3D-printen

De uitdaging Industrieel 3D-printen is dé manier om vormvrij complexe onderdelen zonder afval relatief snel en flexibel te produceren. Met deze technologie kun je op maat gemaakte enkelstuks of kleine series producten produceren zonder de noodzaak van traditionele gereedschappen en mallen. Dit leidt tot een snellere productie en lagere kosten. Het is bij uitstek geschikt…

LEES MEER ...

Adaptie van zorgtechnologie

De uitdaging De inzet van technologie in de zorg is belangrijk. Dit is 1 van de oplossingen die wordt genoemd om de werkdruk in de zorg te verlagen. Toch worstelen veel organisaties nog met de implementatie van technologie en de adaptie door medewerkers. Daardoor is het nog onduidelijk hoe technologie een bijdrage kan leveren aan…

LEES MEER ...

Data gedreven wijkaanpak

De uitdaging De toekomst van (publieke) gezondheid zal voor een belangrijk deel digitaal zijn. In Nederland is een schat aan unieke gezondheids- en omgevingsdata aanwezig en beschikbaar, maar dat gebruiken we nu te weinig[1]. Via administratieve bronnen, registers, apps, groepen, persoonlijke gezondheidsomgevingen en vele andere bronnen verzamelen we steeds meer gegevens over individuele en publieke…

LEES MEER ...

Lab maatschappelijke vraagstukken

De uitdaging Het thema bestaanszekerheid en het werken vanuit positieve gezondheid kent veel invalshoeken. Onderwerpen als armoede, schulden en inkomensongelijkheid hebben een nauwe relatie met gezondheid: Allemaal vragen die je vanuit verschillende disciplines kunt bekijken en ook nodig hebt om tot oplossingen te komen. Daarmee willen we bij Greenwise Campus aan de slag. Vanuit het…

LEES MEER ...

Anders kijken, werken en organiseren

De uitdaging In de toekomst hebben steeds meer mensen zorg nodig. Tegelijkertijd hebben we minder mensen beschikbaar om in de zorg te werken. Hoe kunnen we nu en in de toekomst goede kwaliteit zorg leveren met minder mensen? Zo werken we Greenwise Campus onderzoekt de mogelijkheden om anders te werken. Zo anders dat we met…

LEES MEER ...

Regionale waterstofproductie

De uitdaging Waterstof is een energiedrager die gemaakt moet worden met energie. Groene waterstof wordt gemaakt met groene stroom van bijvoorbeeld windmolens of zonnepanelen. Dan komt er geen CO2 vrij bij de productie. Met elektrische stroom wordt water omgezet in waterstof, zuurstof en warmte. Dit proces heet elektrolyse. Zo werken wij Voor grootschalige waterstofproductie is…

LEES MEER ...

Greenskills4hydrogen

De energietransitie vraagt om veel menskracht en om nieuwe vaardigheden van professionals. Een goed voorbeeld is de ontwikkeling van de waterstofeconomie. Het is noodzakelijk dat mensen die nu nog werken met fossiele energie straks gaan werken met nieuwe technieken en nieuwe energiedragers zoals waterstof. Om met waterstof te werken, heb je andere vaardigheden en competenties…

LEES MEER ...