Ga direct naar: Hoofdinhoud
Denktank lab Maatschappelijke Vraagstukken
12 apr 2024

Jeugd en mentale gezondheid

De Denktank bijeenkomst van het Lab Maatschappelijke Vraagstukken leidde gisteren weer tot een inspirerende ontmoeting met studenten en diverse professionals! 

Denktank lab maatschappelijke vraagstukken

Data-duiden-dialoog-doen

In het Lab werken we momenteel samen met de Datawerkplaats Mentale Gezondheid en de Gemeente Emmen aan een vraagstuk rondom mentale gezondheid van jeugd en jongeren. Onze aanpak? Data-duiden-dialoog-doen.

Denktank lab maatschappelijke vraagstukken

Data en ervaringsverhalen

De data komen van de datawerkplaats en in de fase ‘duiden’ halen studenten de ervaringsverhalen op. Want zoals ze zeggen: ‘Dit zeggen de cijfers, maar wat zeggen de mensen?’. Daarom gingen studenten in gesprek met professionals, maar vóóral ook met jeugdigen zelf uit de wijken. Zo hebben studenten van de Ad Sociaal werk van NHL Stenden met ruim 70 jongeren in de leeftijd van 10 tot 20 jaar gesproken over hun leven en een relatie gelegd met mentale gezondheid. Daarnaast bevraagt een vierdejaars student professionals over hun ervaringen en kijk op de mentale gezondheid van jongeren. Dit gaat straks, naast de data, input vormen voor een dialoog die we met betrokkenen gaan voeren. Een groep derdejaars studenten van de Hanze richt zich specifiek op de rol van social media in relatie tot mentale gezondheid.
 

Inzichten

De inzichten uit de gesprekken zijn per wijk en leeftijdscategorie geanalyseerd, waarbij een aantal onderwerpen duidelijk naar voren kwam. Deze bevindingen deelden de studenten tijdens de denktankbijeenkomst, waar ze samen met professionals hebben gekeken naar de inzichten en de volgende stappen.

Het was een mooie ontmoeting met al wat eerste inzichten in wat jongeren belangrijk vinden in de verschillende leeftijdscategorieën. Een tipje van de sluier? Een bevinding vanuit de ad-studenten: “Ook opvallend, die jonge gasten tussen de 10 en 12 jaar, die praten niet over stress of prestatiedruk, maar zodra ze ouder worden, tussen de 16 en 20 jaar, dan is het opeens een belangrijk ding geworden wat invloed heeft op hun mentale gezondheid."

Denktank lab maatschappelijke vraagstukken

Duiden van data

Het is mooi om te zien hoe we samen met studenten een stap verder komen in het duiden van data. Een werkveldpartner reageert op de vraag wat de denktank heeft gebracht: "Bovenal hebben de studenten mij enorm verrast. Ze hebben echt goed werk geleverd met dat onderzoek naar die jongeren, echt knap!".

Denktank lab maatschappelijke vraagstukken

Vervolg

De komende periode werken we verder aan het vraagstuk en op woensdag 19 juni komen we opnieuw samen om inzichten en ervaringen te delen. De studenten presenteren dan hun eindoplevering. We hopen opnieuw op een grote uitkomst om samen de resultaten te bewonderen. Hopelijk tot dan!


Greenwise Campus is een initiatief van NHL Stenden, Drenthe College, Rijksuniversiteit Groningen, Provincie Drenthe en gemeente Emmen. En is één van de voorbeeldprojecten van Universiteit van het Noorden.

Logo University of GroningenLogo Provincie DrentheLogo Drenthe CollegeLogo Greenwise CampusLogo Regio Deal Zuid- en Oost-DrentheLogo Gemeente EmmenLogo NHL Stenden University of Applied SciencesLogo Universiteit van het NoordenLogo Ministerie van Economische zaken en KlimaatLogo Samenwerkingsverband Noord NederlandLogo Europese Unie