Ga direct naar: Hoofdinhoud
Ineke Ganzeveld en Cor Kamminga
22 feb 2024

NoordZ: ‘Vergroenen’ en ‘verslimmen’

In Noord-Nederland vinden talloze interessante innovaties en ontwikkelingen plaats op het gebied van circulaire plastics. Om al deze initiatieven samen te brengen, maar bovenal het ‘vergroenen’ en ‘verslimmen’ van Noord-Nederland op dit gebied te versnellen, werd ruim een jaar geleden Greenwise Circulaire Plastics in het leven geroepen. Greenwise Circulaire Plastics is een samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheidsinstanties; onderdeel van zowel de Greenwise Campus als Chemport Europe.

Uit: NoordZ, door Henk Poker op 22 februari 2024Fotograaf Simon van der Woude.

 

Universiteit van het Noorden

"Greenwise Circulaire Plastics bouwt voort op eerdere initiatieven zoals Het Schone Noorden en de Taskforce Groene Chemie in Emmen”, vervolgt Cor. „De winst van de bundeling is dat we nu veel meer zichtbaar zijn voor het bedrijfsleven. Daarmee spreken we ook bedrijven aan die tot dusverre wat verder van deze ontwikkelingen afstonden. Verder is de hele onderwijswaaier, zowel WO, HBO als MBO, via de Universiteit van het Noorden, aangesloten op het thema Circulaire Plastics. Daarmee kunnen we gericht aan de uitvoering van ideeën werken en innovaties tot daadwerkelijke ontwikkeling brengen. Iets waar heel Noord-Nederland echt van kan profiteren.”

En dat is nodig ook, want bijvoorbeeld een technologie ontwikkelen en nieuwe producten in de markt zetten, vergt veel kennis en know how. Natuurlijk technologische kennis, maar denk ook aan wet- en regelgeving, economische modellen en aan maatschappelijke aspecten. Cor:„ Daarom is het goed dat het onderwijs is aangesloten, want juist zij kunnen daar onderzoek naar doen en antwoord geven op bepaalde vraagstukken. Naast dat ze uiteraard kunnen worden ingezet bij de ontwikkeling van nieuwe producten.”
 

Vooraanstaande rol

Antwoorden zoeken op de uitdagingen van morgen, daar gaat het om voor de circulaire plastics en daarin willen alle partijen in Noord-Nederland gezamenlijk een vooraanstaande rol spelen. Denk aan het vergroenen van de chemie, nieuwe energiebronnen voor de industrie, oplossingen om het personeelstekort tegen te gaan of toepassing van hightech materialen in de maakindustrie. „We zijn met elkaar constant op zoek naar welke stappen we moeten zetten om als geheel vooruit te komen”, geeft Ineke aan. „Op deze manier wil Noord-Nederland zich zowel nationaal als internationaal profileren, zodat we beter gezien worden. Nationaal lukt dat steeds beter, men ziet dat bij ons, in Noord-Nederland, veel gebeurt op dit gebied.”

De eerste resultaten

Om te laten zien wat de regio in zijn mars heeft, organiseerde Greenwise Campus, in samenwerking met Chemport Europe, in november vorig jaar de Sustainable Innovation Week. Een vierdaags congres waarop onder andere innovatieve projecten werden gepresenteerd en waar inspiratie, ontmoeting en kennisdeling centraal stond. Ineke: „Een voorbeeld van een project is het ziekenhuisafvalprogramma. Ziekenhuizen produceren veel afval, waaronder veel plastics. Inmiddels zijn de noordelijke kennisinstellingen en ziekenhuizen bij elkaar gebracht, om te onderzoeken hoe die berg plastic kan worden gereduceerd. En hoe het plastic afval beter gerecycled kan worden. Een mooi project, waarbij Greenwise Circulaire Plastics verbindt, en de deelnemende partijen vervolgens aan de slag gaan. Een project ook dat heel Noord-Nederland, met talloze ziekenhuizen en verzorgingshuizen, dekt.”
 

Innovatiecentrum

Verder werd op 18 december de eerste fase van het Greenwise Campus innovatiecentrum geopend. Dit moet het kloppende hart worden in de ontwikkeling van de circulaire plastics door bedrijven en kennisinstellingen en de Greenwise Campus. Ineke: „De verwachting is dat op 1 november 2025 het innovatiecentrum volledig kan worden opgeleverd. Dit centrum staat straks in Emmen, maar ook in Heerenveen heb je een belangrijk onderzoekscentrum voor het sluiten van de kunststofkringloop bij het Nationaal Test Centrum Circulaire Plastics. En het is heel voorstelbaar dat in de komende jaren in de drie provincies nog andere innovatiecentra tot stand komen .”

„Waar we over 10 jaar staan”, herhalen Ineke en Cor de vraag. „Er moeten dan enkele economisch gezonde fabrieken staan. Fabrieken die zich onderscheiden op bijvoorbeeld de productie en/of toepassing van bioplastics. Of op het gebied van (chemische) recycling. Hiermee zetten we dan echt een concrete en zichtbare stap. Daarnaast hebben we dan een gemeenschap waar het vinden van elkaar vanzelfsprekend is en staan we als kennisregio op de kaart, natuurlijk nationaal, maar ook Europees. Uiteindelijk gaat het erom dat we laten zien dat we in Noord-Nederland innovatief de plastic keten kunnen sluiten, want dat is waar we met elkaar naartoe willen.”


Greenwise Campus is een initiatief van NHL Stenden, Drenthe College, Rijksuniversiteit Groningen, Provincie Drenthe en gemeente Emmen. En is één van de voorbeeldprojecten van Universiteit van het Noorden.

Logo University of GroningenLogo Provincie DrentheLogo Drenthe CollegeLogo Greenwise CampusLogo Regio Deal Zuid- en Oost-DrentheLogo Gemeente EmmenLogo NHL Stenden University of Applied SciencesLogo Universiteit van het NoordenLogo Ministerie van Economische zaken en KlimaatLogo Samenwerkingsverband Noord NederlandLogo Europese Unie